Föreningen Hemvärnshistoria

Hemvärnsmuseum

Hemvärnets historia

Andra världskriget rasade i vår närhet och behovet av att skydda hembygd var påtagligt. Spontana “enheter” för att värna om hemmet bildades tidigt, dock utan lagligt stöd. Ett riksdagsbeslut kom den 29 maj 1940 som ledde till Hemvärnets bildande.

Hemvärnsgården

En hemvärnsgård är i Sverige en typ av byggnad eller byggnadskomplex som förvaltas, eller har förvaltats, av Hemvärnet. Hemvärnsgårdar är ofta bondgårdar som anpassats för att användas som förläggning och förråd.

Hemvärnet idag

Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka och stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar de en nationell och territoriell bas för försvaret och skyddet av Sverige.