1940

Den 29 maj 1940 beslöt riksdagen om ett bildande av ett hemvärn. Hemvärnet skulle bestå av, dels ungdomar som inte gjort sin värnplikt, dels av äldre som passerat den övre värnpliktsåldern. Man räknade med att hemvärnet skulle omfatta cirka 50 000 man, men några veckor senare kunder den nyutnämnde hemvärnschefen överste Gustaf Petri räkna in cirka 90 000 frivilliga män.