1941

Tidningen Hemvärnet grundades i januari och har sedan dess delats ut fem till sex gånger per år.

Detta år började hemvärnsmännen förses med stålhjälm m/37. En ny överdragsuniform antogs m/41, vilken började levereras ut till förbanden under oktober.

Under hösten hade bara var tredje hemvärnsman tillgång till gevär m/96 som är huvudbeväpning.

Mauser m/96

I december levereras de fösta automatvapnen till hemvärnet, 1 500 exemplar av kulsprutepistol m/37-39 tilldelas gruppchefer.