Om

Föreningens interimsstyrelse har inlett arbetet med att hitta lämpliga former för att bevara och förevisa Hemvärnets militärhistoriska arv..